Erik Boker

 Dysekcje produktów

Moja praca często wiąże się z wieloma idiosynkrazjami, ukrytymi wadami, pasteryzowanymi rzeczywistościami, delirycznymi konwenansami, paradoksami oraz wieloznacznymi ekskrementami, które mogą się wylać z kultury dzisiejszego świata i jego konsumenckiego etosu. Wykorzystując piękno i zaskoczenie, staram się zmieniać to, co znajome i oczywiste w coś innego, niezwykłego, a rzeczy niezwykłe w rzeczy zrozumiałe.

Lubię pracować, dryfując na słonawych wodach gdzieś pomiędzy antropologią, etnografią i sztuką, ale również czerpiąc z mocy i autentyczności muzeum. Pociągają mnie socjologiczne i wizualne ciekawostki, artefakty, sztuczność, dokumenty, a także rola, jaką dajemy naturze w naszym życiu i otoczeniu. 

Projekt Dysekcje produktów (Product Dissections) ma na celu nieustanne badanie roli sztuki, nauki, taksonomii, konsumenta, muzeum i instytucji, produktu i marketingu, naszych związków z pozornie nieistotnymi przedmiotami oraz materiałami, które codziennie na nas oddziałują. Cykl ten podejmuje kwestie anatomii i archeologii, a jednocześnie obnaża to, co konsumujemy, na co dzień skryte gdzieś w plastikowych opakowaniach – to obraz delikatnego napięcia między śmiercią, zdrowiem i higieną, zderzonymi ze skrajnością marketingu i prostymi, niepraktycznymi, w pośpiechu stworzonymi kolorami i tytułami. Tytułami, które oddają naszą kulturę potrzeb i to, jak ekstremalne może być czyszczenie zębów, tytułami, które przywodzą wręcz na myśl obraz ekspresjonistyczny. Interesuje mnie pojęcie sztuki jako produktu komercyjnego oraz sztuki jako artefaktu. Ciągle próbuję zgłębiać nasze zrozumienie ich roli, wewnętrznego piękna, humoru, a także ukrytej w nich grozy.