Biznes w obiektywie - liderzy bankowości

Artyści
Anna Orzeszko i Piotr Jedwabny
(I miejsce w konkursie)
Michał Bojara (II miejsce w konkursie)
Małgorzata Pytel (wyróżnienie)

„Biznes w obiektywie – liderzy bankowości 2008” to inicjatywa łącząca dwa światy: biznes i fotografię. Jej głównym założeniem jest popularyzacja sztuki – sztuki zarządzania oraz sztuki fotografii portretowej. Celem projektu jest stworzenie albumu zdjęć zawierającego sylwetki wybitnych managerów sektora finansowego i przełamującego stereotyp biznesmena-bankowca postrzeganego wyłącznie jako niedostępnego profesjonalistę. Zdjęcia wykonane przez najwybitniejszych, młodych, polskich fotografów, wyłonionych w drodze konkursu, przez profesjonalną kapitułę, mają ukazać nie tylko znane powszechnie „zawodowe” oblicze osób pełniących odpowiedzialne funkcje, lecz przede wszystkim przedstawić je od strony nieformalnej, jako osoby prywatne o całkiem zwykłych lub wyjątkowo niezwykłych zainteresowaniach i pasjach.

Przed otwarciem wystawy - o godz. 17:00 - koncert Czesław Śpiewa

„Biznes w obiektywie” to wspólna inicjatywa firmy doradczej Deloitte, fundacji  COMMITMENT TO EUROPE arts & business oraz Harvard Business Review Polska.

www.cte.org.pl