Archiwum/Teraz – Pracownia Multimediów ASP w Łodzi

Autorzy:
m.in. Agata Bielska, Łukasz Pietrzak, Grzegorz Gonsior, Iza Koniarz, Emilia Kuryłowicz, Anna Orlikowska, Wiktor Polak, Adam Szwarc, Justyna Zet

Historia obecnej PRACOWNI MULTIMEDIÓW zaczęła się na Wydziale Grafiki PWSSP w Łodzi w roku 1971, kiedy to z inicjatywy Prof. Stanisława Fijałkowskiego powołano Pracownię Fotografii i Filmu, jedyną tego typu placówkę dydaktyczną w Polsce. Pierwszym prowadzącym był Prof. Zbigniew Dłubak. W latach 1975-2002 kierował nią Prof. Ireneusz Pierzgalski. Od 2002 roku Pracownia pod nazwą Fotografii i Obrazu Video prowadzona jest przez Prof. Konrada Kuzyszyna z asystentem Łukaszem Ogórkiem. Od roku 2007 funkcjonuje pod obecną nazwą. Studenci w ramach zajęć zapoznają się z wybranymi zagadnieniami mediów elektronicznych, od obrazu nieruchomego i ruchomego po wszelkie jego odmiany i hybrydy. Staramy się nie przeceniać samego medium, by móc nie tracić z pola uwagi podstawowego problemu, wypełniającego większość zadań Pracowni, jakim jest CZŁOWIEK i jego kondycja.

Realizowanie programu jest właściwie rodzajem indywidualnego toku studiów, wzbogacone o zagadnienia natury warsztatowej, oraz ogólną wiedzę erudycyjną. Wszechobecność zjawisk medialnych (multimedialnych) w sztuce jak i w szkolnictwie wyższym staje się powoli stereotypem, choć język ten dopiero dojrzewa. Ta konstatacja uprawnia każdego uważnego artystę do powściągliwości i zdwojonej ostrożności w operowaniu tymi językami sztuki. Dlatego zachęcając studentów do ciągłego obcowania z takimi narzędziami jak kamera czy aparat, przestrzegamy ich jednocześnie przed PARADOKSALNYM SYNDROMEM ŁATWOŚCI MEDIALNEJ. Staramy się uświadamiać, iż obok posiadanych umiejętności i sprzętu najważniejsze jest otwarcie oka i głowy. Skłonność do refleksji jest w czasach usychającej kultury wysokiej wielką nagrodą i rezerwą na nieznane, które przed nami.

www.v13.asp.lodz.pl