Andrej Balco

Domésticas

Portrety brazylijskiej służby domowej konfrontują pana i służącego, dwa środowiska i dwa charaktery, rzeczywistość i marzenia. Na wielu zdjęciach widać coś na kształt linii dzielącej te dwa odmienne style życia. To wrażliwy i głęboki portret, choć poczucie humoru Balco, jego skłonność do przesady, a nawet sarkazmu, są doskonale widoczne.

Portrety zadziwiają swoją dostojnością i monumentalnością. Wybrane fotografie połączone są w historie dające nam obraz dwóch różnych światów: luksusu klasy średniej i standardu latynoamerykańskiego, które przeplatają się z ujęciami życia na ulicy. Szczegółowe, upozowane portrety en face konfrontujące pana i sługę połączone są z obrazami „miejsca pracy”, tworząc tryptyki.

Historie ludzkie w Domésticas są wrażliwym zapisem niewidocznej pracy wykonywanej w domach –  niektóre z nich uzupełniono załączonym tekstem. I choć opisów nie znajdziemy wszędzie, to jednak cały czas toczy się tu dialog pomiędzy autorem, wybranymi protagonistami oraz nami – oglądającymi.

„Przy okazji każdego z portretów przeprowadzałem mały wywiad, aby sprawdzić, jak klasa społeczna oraz wykształcenie wpływały na ich rozumienie fundamentalnych pytań na temat życia. Pytałem: Gdybyś złapał złotą rybkę, która mogłaby spełnić jedno twoje życzenie, o co byś poprosił? Czym jest dla ciebie praca?”