Alicja Wójtowicz

Materiałoznastwo

Kluczem do tej pracy jest gra słów: materia i materiał. Autorka wykorzystuje swoje wcześniejsze doświadczenia z fotografią bezkamerową do poszukiwań w dziedzinie materii i struktury fotografowanych przedmiotów. Łączy negatywy z fotografią bezkamerową na zasadzie wielokrotnych naświetleń, wzbogacając materię fotograficznych obrazów aż do jej ujednolicenia.