Alex Miller

Still Deads

Używam fotografii, żeby stworzyć odpowiedź - zaczynam od dziwacznego, dziwnego, makabrycznego lub niezwykłego obiektu, i zmieniam go w piękne makabryczne obrazy. Obrazy nie są stwarzane czy poprawiane w ciemni, lub na komputerze - kształty, formy i kolory, które pojawiły się w mojej pracy powstały tylko w wyniku wzajemnego wpływu na siebie obiektów, jak również dzięki ich interakcji z otoczeniem. Moim celem jest poznanie i przebadanie dość niezbadanego świata zwierząt spreparowanych po śmierci - od początku procesu tworzenia fotografii do stworzenia własnych preparatów - skupiam się również nad kwestią, jak daleko można się posunąć w badaniu idei piękna makabrycznego.