Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi.
warsztat

Fortepan, Bauer Sándor, 1960

Warsztat – Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność i aktywizm wizualny

Warsztat – Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność i aktywizm wizualny

DATA
23.06
GODZINA
11:00-15:00
MIEJSCE
Galeria UŁ Wozownia 1/5, Franciszkańska 1/5

Warsztat z cyklu: sztuka w działaniu
Wstęp wolny, zapisy: workshops@fotofestiwal.com
Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim

Kryzys klimatyczny i potrzeba zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej i środowiskowej osiągnęły swój krytyczny moment. Świat stoi przed bezprecedensowym wyzwaniem, jakim jest walka ze skutkami degradacji środowiska. Niezbędne są nie tylko nowe narracje, ale nowe rozwiązania. Sztuka i kultura muszą również dołączyć do tych przemian, podkreślając alternatywne wizje i praktyki promujące odpowiedzialne postawy i nowe zrównoważone strategie. Sektor sztuki może podnosić świadomość, stymulować działania, promować modele zrównoważonego rozwoju oraz wspierać poczucie wspólnoty i solidarności w obliczu tego kryzysu.

Jak podsumował francuski filozof, antropolog i socjolog Bruno Latour, większość współczesnych kryzysów wynika ze sposobu, w jaki postrzegamy nowoczesność, oddzielając to, co naturalne od kulturowego i ludzkie od nieludzkiego. W związku z tym to mentalne rozróżnienie prowadzi do rzeczywistych i obiektywnych katastrof planetarnych, takich jak przeludnienie, zanieczyszczenie, wylesianie, kryzys różnorodności biologicznej, zmiana klimatu itp. W obliczu tej sytuacji nawet nasza inteligencja, nauka i technologia nie mogą nas obronić, jeśli nie zmodyfikujemy naszego sposobu myślenia i funkcjonowania. W związku z tym, jak możemy go przepisać i ukształtować istotną zmianę, aby położyć kres temu złudnemu dualizmowi? Latour sugeruje stworzenie metaforycznego „parlamentu rzeczy” i reintegrację naszego życia ze światem pozaludzkim. Aby osiągnąć ten punkt jako społeczeństwo, musimy zmienić naszą etykę i świadomość. Łatwo powiedzieć, prawda? Zobaczmy, jaka może być rola artystów i świata sztuki w tym procesie redefinicji i dekolonizacji natury.

Sztuka w działaniu to interdyscyplinarne i międzysektorowe warsztaty skierowane do profesjonalistów sztuki, artystów, kuratorów, producentów pracujących na festiwalach, muzeach, galeriach oraz osób pracujących w sektorze sztuki i kultury, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów społecznych i w zakresie ochrony środowiska. Warsztat zaprojektowany jest w technologii open space (OST). Głównym celem metody jest generowanie, współtworzenie i wymiana nowych rozwiązań. Efektem końcowym warsztatów jest zestaw narzędzi z dobrymi praktykami i rekomendacjami. Oprócz kwestii pragmatycznych proces ten będzie również badał znaczenie praktyk artystycznych jako potencjalnej siły w kulturowej rekonstrukcji, która musi opierać się na rzeczywistych i radykalnych zmianach.

Prowadzenie warsztatów: Krzysztof Candrowicz

Warsztat realizowany jest we współpracy z Platformą Fotograficzną Futures. Dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Kreatywna Europa.
Partner: Uniwersytet Łódzki

INNE WYDARZENIA