Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi.
Spotkania

Materiały Szkoły Filmowej

Panel dyskusyjny – Trzy dekady przemian w fotografii

Panel dyskusyjny – Trzy dekady przemian w fotografii

DATA
21.06
GODZINA
17:00-19:00
MIEJSCE
kino Szkoły Filmowej, Targowa 61/63

Wstęp wolny
Spotkanie odbędzie się w języku polskim

Ostatnie 30 lat jest okresem niewyobrażalnej zmiany kulturowej. Z jednej strony, jest to oczywiste, niemniej, warto zastanowić się, czy istotnie – w kontekście fotografii i jej dalszych losów – w należyty sposób pochyliliśmy się nad tym zagadnieniem.

W 1978 r. Steve Sasson, inżynier związany z firmą Kodak, opatentował pierwszy aparat cyfrowy. Projekt ów pozostał jednak ciekawostką, gdyż nigdy nie zyskał większego rozgłosu. Podobnie stojąca za wynalazkiem postać – niestety nie zapisała się na kartach historii, dla wielu jest dalej postacią anonimową. Niemniej, sama idea, trafiła na żyzną glebę.

Nie zapominajmy jednak, że rewolucje cywilizacyjne, które znacząco wpłynęły na fotografię, to nie tylko opracowanie nowych metod rejestracji rzeczywistości. Istotne były również zmiany w zakresie przesyłania informacji wizualnych, ugruntowanie masowych środków przekazu. Czynniki polityczne, etyczne i społeczne znacząco zmieniają specyfikę działań artystycznych. Planowana dyskusja, przeprowadzona w gronie teoretyków i praktyków związanych ściśle z fotografią, będzie dotyczyła współczesnych sposobów jej prezentacji i transformacji. Jak funkcjonują dziś książki w obiegu cyfrowym? Dlaczego dalej istotne są dla nas foto-książki? Kluczowe będzie jednak pytanie o to, jak dziś definiujemy ramy medium fotograficznego i jakie praktyki artystyczne je reorientują. Serdecznie zapraszamy do wspólnej rozmowy i dyskusji.

 

Uczestnicy_czki:

Andrzej Rychlicki – redaktor naczelny gazety-fotograficznej.org, absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Członek ZPAF (2020) Okręgu Śląskiego. Autor licznych indywidualnych wystaw: „Cisza nad Lutowiskami” (1999) „Podróżni” (2004), „Wniebowstąpienie” (2012), „Kolej rzeczy” (2013), „Ziemia obiecana” (2018), „Ogrody szczęśliwości” (2021). Urodził się i mieszka w Krakowie. Bardzo tęskni za grą na perkusji.

dr hab. Dominika Sadowska – artystka wizualna i wykładowca. Absolwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. W 2012 doktoryzowała się w łódzkiej PWSFTviT, a w 2020 uzyskała tytuł doktora habilitowanego na UA w Poznaniu. Finalistka Grand Prix Fotofestiwal (2010). Autorka publikacji KOMCHA (2020), BLACK (2018), Czerń nie jest (2017). Przetwarza rzeczywistość przy pomocy fotografii, rzeźby, obiektów, światła i obrazu ruchomego. Interesują ją zagadnienia związane z percepcją wizualną – jej prace często dotykają problemu nieoczywistej granicy widzialności. Współpracuje z twórcami muzyki przy audio-wizualnych performansach i instalacjach site-specific. Od 2021 w swojej pracowni Pure Research Studio bada możliwości, jakie stwarza redukcja skali obrazów fotograficznych i przestrzeni ekspozycyjnych w kontekście ich dokumentacji fotograficznej. W ramach tych działań odbywają się wystawy młodych artystów, a ich dokumentacja umieszczana jest w sieci (IG pureresearchstudio).

dr hab. Tomasz Ferenc – profesor UŁ, kierownik Katedry Socjologii Sztuki w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Badawczo interesuje się antropologią i socjologią wizualną, studiami nad procesami migracyjnymi oraz biograficznie zorientowaną socjologią sztuki. Ostatnie publikacje: „Zapisy pamięci. Historie Zofii Rydet” (2020, z Karolem Jóźwiakiem i Andrzejem Różycki), „Borderlands. Tensions on the External Borders of the European Union” (2019, z Markiem Domańskim), redaktor tomu: „Fotografia i szaleństwo” (2017), współredaktor tomu „Pomniki wojenne. Formy, miejsca, pamięć” (2015). Okazjonalnie aktywny jako kurator i współtwórca wystaw fotograficznych.

dr Weronika Kobylińska – historyczka sztuki, kuratorka, adiunktka w łódzkiej PWSFTviT, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Guest professor w Aleksander-Brückner-Zentrums für Polenstudien (Martin-Luther-Universität, 2020). Prowadziła także wykłady na Politechnice Warszawskiej i w stołecznej ASP. W 2022 r. zrealizowała staż podoktorski w Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI). Stypendystka m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Gessel dla Zachęty oraz MKiDN. Koordynatorka polskiego oddziału międzynarodowej sieci badawczej Ars Graphica. Współpracowała z licznymi insytutcjami wystawienniczymi i festiwalami w Polsce (m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, Fundacja Archeologia Fotografii, Czytelnia Sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi, Interphoto w Białymstoku). Jej druga książka poświęcona polskiej fotografii (“Awangardowa klisza”) została nominowana do Nagrody im. J. Długosza (2022).

Organizator: Szkoła Filmowa w Łodzi

INNE WYDARZENIA