Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi. Save the date! 13-23.06.2024. Do zobaczenia w Łodzi.
Oprowadzanie kuratorskie
Fotografia rozszerzona – Dzień w Szkole Filmowej

Fotografia rozszerzona – Dzień w Szkole Filmowej

DATA
22.06
GODZINA
15:00-20:30

Wstęp wolny, ograniczona liczba uczestników

Harmonogram:
15:00 – otwarcie wydarzenia i zwiedzanie Hali Filmowej oraz instalacji audiowizualnych
17:00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie indywidualnej „Underground” Marzeny Abrahamik (Szklarnia I Szkoły Filmowej w Łodzi, kuratorzy: dr hab. Ewa Ciechanowska-Urbańska, dr hab. Krzysztof Pijarski, wernisaż wystawy 13 czerwca o godz. 17:00)
17:30 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie zbiorowej „Inkluzje” (Szklarnia II Szkoły Filmowej w Łodzi, kuratorka: dr Weronika Kobylińska, wernisaż wystawy 13 czerwca o godz. 17:30)
19:00-21:00 – koncert + performensy audiowizualne: Alicja Godyń i Jakub Kopiczak, Filip Gabriel Pudło, Projekt Leśmian (Monika Bubniak i Przemysław Książek)
21:00-22:00 – zamknięcie wydarzenia

W ostatnich dekadach fotografia przechodziła zarówno rewolucje w zakresie jej ontologicznego statusu – tak należy rozumieć przejście z fotografii analogowej na cyfrową oraz powoływanie nowych gatunków (jak choćby „nowy dokument”) – jak i zwroty ku działaniom intermedialnym i multimedialnym. Dzisiaj fotografia coraz częściej wykracza poza swoje tradycyjne, dwuwymiarowe ramy. Zjawisko to objawia się w formach prezentacji, a także w strategiach tworzenia samego obrazu. Coraz częściej też kontekst fotograficzny nie musi prowadzić do powstania tradycyjnie pojmowanego dzieła fotograficznego. Pojęcie fotografii rozszerzonej – jako swego rodzaju zapożyczenie z obszaru tradycji filmu awangardowego – dobrze koresponduje z diagnozowanymi obecnie tendencjami, gdyż oddaje proces kierowania się fotografii ku innym sztukom, zachodzącej w jej polu transgresji za sprawą dialogu z innymi mediami. Termin ów wydobywa pojawiające się w tej dziedzinie nowe trendy, jak również pomaga wyjaśnić te zjawiska, w których fotografia porzuca swą tradycyjną, ugruntowaną formę. Dyskusja ta jest istotna z wielu punktów widzenia: indywidualnych strategii artystycznych, działań badawczych, praktyk twórczych i komercyjnych oraz strategii dydaktycznych w instytucjach edukacyjnych. Obecnie obserwowane przemiany związane są w dużej mierze z rozwojem nowych technologii audiowizualnych, immersyjnych, generatywnych czy z zakresu sztucznej inteligencji. W jaki sposób rozwój technologiczny wpływa na współczesne widzenie i jak tradycyjna fotografia wchodzi w dialog z nowymi technologiami? Jak dialog ten może wpłynąć na przyszłość osób fotografujących i dydaktykę tej dziedziny sztuki?

Z okazji 30. rocznicy specjalności Fotografia Szkoła Filmowa w Łodzi zaprasza w swoje progi – zaprezentujemy prace będące wynikiem aktualnych poszukiwań twórczych i badawczych, prace in progress: instalacje generatywne, audiowizualne i te związane z generatywną sztuczną inteligencją. Części wystawienniczej będą towarzyszyły rejestrowane performensy audiowizualne: działania intermedialne na żywo, koncertowe oprawy wizualne, a także przykłady generatywnego montażu granularnego.

kurator: Filip Gabriel Pudło
Ukończył Politechnikę Warszawską i Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi na Wydziale Operatorskim i Produkcji Telewizyjnej. Tworzy prace wideo, sztukę generatywną, doświadczenia audiowizualne, wirtualną scenografię. Autor monografii „Bruszewski. Sztuka generatywna”. Adiunkt w łódzkiej Filmówce. Mieszka i pracuje w Warszawie oraz w Łodzi.

INNE WYDARZENIA