FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022

Polish Paradise 2020

Instalacje fotograficzne, prezentacje fotoksiążek, publikacje, panele dyskusyjne z artystami oraz spotkania networkingowe – witajcie w Polish Paradise 2020!

Polish Paradise w Arles

Polish Paradise jest nieformalną platformą trzech festiwali fotograficznych w Polsce: Fotofestiwalu w Łodzi, Miesiąca Fotografii w Krakowie oraz TIFF Festival we Wrocławiu. Trzy wydarzenia fotograficzne połączyły siły, doświadczenie i zdolności, aby zdobywać granty i promować polską fotografię za granicą. Ich celem jest wyróżnienie wschodzących artystów, popularyzacja festiwali i przede wszystkim dobra zabawa dla odbiorców, artystów i organizatorów. Dotychczas polska fotografia dotarła w ten sposób do Arles, Goteborga, Tibilisi, Hamburga, Nowego Jorku i Paryża. Zaprezentowano ją podczas festiwali, na targach, w publikacjach, dyskusjach z artystami oraz prezentacjach i całonocnych wydarzeniach networkingowych, a nawet w specjalnie przygotowanych na to camperach, które przyjechały przez pół Europy, aby szerzyć dobrą energię i promować fotografię.

Polish Paradise w Hamburgu

Edycja 2020 jest dedykowana sześciu kobietom fotografkom. Są to Lena Dobrowolska, Antonina Gugała, Agnieszka Rayss (z kolektywu Sputnik Photos), Dominika Sadowska, Agnieszka Sejud i Karolina Wojtas. Ich prace będą zaprezentowane na następujących wydarzeniach: ManifestO Festiwal w Toulouse (Francja)Nida. Międzynarodowe Sympozjum Fotografii (Litwa)Kaunas Art Book Fair (Litwa), a także Miesiąc Fotografii w Rydze(Łotwa). Powstała także publikacja prezentująca portfolio zaproszonych w tym roku do współpracy artystek.

Projekt graficzny: Jurek Mossakowski.

Dotychczasowe wydarzenia

Riga Photomonth

16 czerwca 19.00, (18.00 czasu polskiego) – Short talks: Fotografia Polek

Seria sześciu krótkich wywiadów z polskimi artystkami : Leną Dobrowolską, Antoniną Gugałą, Agnieszką Rayss, Dominiką Sadowską, Agnieszką Sejud, Karoliną Wojtas przeprowadzonych online przez Agę Szuścik. Rozmowy będą zawierać prezentację prac artystek.

Nagranie dostępne na Facebooku Riga Photomonth.

19 czerwca 19.00, (18.00 czasu polskiego) – Hands on Polish photobooks

Prezentacja polskich fotoksiążek na wirtualnym stole z narracją Franciszka Ammera (Fotofestiwal w Łodzi) i Michała Leśniowskiego (Miesiąc Fotografii w Krakowie). Kuratorzy omówią około 10 publikacji.

Nagranie dostępne na Facebooku Riga Photomonth.


Nida. Międzynarodowe Symposium Fotografii
(Litwa, 8-12.09)

9.09 (środa) 17:00 – 18:15 (EEST UTC+3)
Wywiady z artystkami: Antoniną Gugałą, Agnieszką Rayss, Dominiką Sadowską, prowadzone przez Franciszka Ammera – Fotofestiwal w Łodzi

9.09 (środa) 18:30 – 20:00 (EEST UTC+3)
Panel dyskusyjny: „Czy świat fotografii jest światem mężczyzn?”
goście: Maciej Bujko – TIFF Festival we Wrocławiu, Joanna Gorlach – Miesiąc Fotografii w Krakowie, Antonina Gugała, Agnieszka Rayss. Gospodarz: Gintaras Česonis – Kaunas Art Book Fair
Kim jesteśmy dla artystek, jako organizatorzy festiwali? Czy je wspieramy? Czy rolą festiwali jest tworzenie równych szans i wzmacnianie pozycji artystek? Czy artystki doświadczają nierówności w świecie fotografii? Jaką rolę w tym aspekcie mają do spełnienia festiwale? Czego artystki oczekują od nas, jako organizatorów festiwali i od środowiska fotografii w ogóle?

8-12.09, Nida Art Colony Library
prezentacja: „Przegląd polskich fotoksiążek”,
Wirtualny stół, przy którym prezentowane będą polskie książki fotograficzne. Narracja Franciszka Ammera – Fotofestiwal w Łodzi i Michała Leśniowskiego – Miesiąc Fotografii w Krakowie. Kuratorzy zaprezentują około 10 publikacji. Fotoksiążki będą także dostępne na stronie internetowej.

12.09 (sobota) 19:00 (EEST UTC+3), Nida Art Colony
Pokaz slajdów z pracami z polskich książek fotograficznych
Pokaz slajdów, prezentujący współczesne projekty polskich fotoksiążek z ostatnich kilku lat. W drugiej części – prezentacja polskich fotografek historycznych. Wybór prac został dokonany przez kuratorów: Michała Leśniowskiego – Miesiąc Fotografii w Krakowie i Franciszka Ammera – Fotofestiwal w Łodzi.


FESTIWAL MANIFESTO. PHOTO CONFLUENCE OF TOULOUSE

18.09 (piątek) 19:00 – 23:00 (CEST UTC+2h) – otwarcie wydarzenia „Polish Paradise Cabin: wystawa”
artystki: Lena Dobrowolska, Antonina Gugała, Agnieszka Rayss, Dominika Sadowska, Agnieszka Sejud i Karolina Wojtas
czynne: 18.09 – 20.09,

„Polish Paradise Cabin: wystawa” prezentuje prace sześciu współczesnych polskich artystek, na różnych etapach ich kariery. Daje to widzowi przegląd całego spektrum tematów i artystycznych środków wyrazu, charakterystycznych dla każdej z nich. Różnorodność interesujących je tematów jest duża: od archiwalnych opowieści związanych z globalnymi skutkami krótkowzrocznej polityki, zgłębiających problemy społeczne związane z życiem w czasach katastrofy klimatycznej, poprzez
ostry i bezpośredni fotograficzny komentarz do problemu manipulacji medialnej, obraz blasków i cieni życia rodzinnego, po studium kadrów i ich koncepcji filozoficznej – trzonu złożonego procesu tworzenia zdjęć – jako przedmiotów fizycznych, których znaczenie może wykraczać poza to, co na nich widać. Każda z artystek używa własnego języka obrazu i uczestniczy w obecnej debacie za temat polskiej retoryki i kultury wizualnej. Dla projektu „Polish Paradise” stworzyliśmy instalację świetlną, nawiązującą do wspomnień polskiej kultury i architektury kojarzących się z tym, jak spędzaliśmy wakacje w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

18.09 (piątek) 22:30 (CEST UTC+2h) – prezentacja wystawy Polish Paradise
Wydarzenie networkingowe, towarzyszące otwarciu ManifestO Festival. Wydarzenie obejmuje pokaz slajdów związanych z polskimi fotoksiążkami z okresu 2019/2020.

19.09 (sobota) 17:00 – 18:00 (CEST UTC+2h) – podpisywanie foto książki przez Agnieszkę Rayss, Bookshop

20.09 (niedziela) 17:00 – 18:30 (CEST UTC+2h) – spotkanie i zwiedzanie wystawy „Polish Paradise Cabin: an exhibition” z przewodnikiem i artystkami.

Spotkanie połączone oprowadzaniem po wystawie, z udziałem polskich fotografek, a także kuratorów reprezentujących inicjatywę Polish Paradise i polskie festiwale z Łodzi, Wrocławia i Krakowa. Wydarzenie to będzie poświęcone prezentacji polskiej sceny fotograficznej w szerszej perspektywie. Omawiane będą rozmaite obszary zainteresowań polskich artystek współczesnych i historycznych, na podstawie prac zaproszonych fotografek. Będziemy także rozmawiać o modelach współpracy między artystkami, artystami i organizatorami festiwali zebranymi pod wspólnym szyldem Polish Paradise.


Kaunas Art Book Fair (Targi Książki Artystycznej w Kownie)

Art Academy, Muitinės 2, Kaunas + live stream

2.10 (Pt) 17:00 (EEST UTC+3) – otwarcie wystawy “Polish Paradise Cabin: Wystawa”

Wystawa prezentuje prace szóstki polskich artystek na różnych etapach ich kariery: Leny Dobrowolskiej, Antoniny Gugały, Agnieszki Rayss, Dominiki Sadowskiej, Agnieszka Sejud i Karolina Wojtas. Druga część wystawy poświęcona jest polskim książkom fotograficznym. Kuratorzy wybrali te, które opowiadają o… innych krajach. Wszystko w lekkiej formie instalacji nawiązującej swoim kształtem do polskiej kultury i architektury letniskowej lat 70. i 80.

2.10 (Pt) 20:30 (EEST UTC+3) – Polish Paradise pop up party

Fotograficzne kampery jadące do Arles przez Europę, pokazy slajdów nad rzeką ze specjalnymi smakołykami i muzyką z Polski? To już za nami. W tym roku organizatorzy Polish Paradise przygotowali wystawę, która jest hołdem dla polskich domów wakacyjnych i roślin z lat 80-tych, więc kto wie, czego można się spodziewać – poza pokazem slajdów poświęconym najnowszym polskim publikacjom – na wieczornej imprezie?

Pokaz slajdów: Brave Boy Studio, Piotr Zbierski, Yulia Krivich, Łukasz Rusznica; Zofia Rydet, Joanna Helander

3.10 (Sb) 11:00 (EEST UTC+3) – Polska scena książkowa i jej różne strategie – panel dyskusyjny z udziałem: Joanna Gorlach oraz Michał Leśniowski – Miesiąc Fotografii w Krakowie, Paulina Anna Galanciak – TIFF Festival z Wrocławia, Agnieszka Rayss z Kolektywu Sputnik Photos.

3.10 (Sb) 17:15 (EEST UTC+3) – podpisywanie książek: Agnieszka Rayss, “This Is Where the End of Cities Begins” [“Tu się zaczyna koniec miast”] and “From the Notes of the Collector” [“Z zapisków kolekcjonera”]