FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022 FOTOFESTIWAL 2022 | SAVE THE DATE | 9-26 czerwca 2022

Platforma PARALLEL

PARALLEL to platforma, która zrzesza organizacje europejskie zaangażowane w promowanie wymiany międzykulturowej i mentoringu w celu ustanowienia nowych standardów we współczesnej fotografii.

Jej członkami są muzea, galerie, ośrodki kultury, festiwale, szkoły artystyczne i wydawcy – osiemnaście najbardziej tętniących życiem europejskich ośrodków kulturalnych z szesnastu różnych krajów, które uczestniczą w wyborze i przyjmowaniu nowych artystów i kuratorów, organizowaniu wystaw i promowaniu artystycznego networkingu. Duży i zróżnicowany charakter tej sieci zapewnia szeroki zasięg geograficzny i sprzyja wymianie doświadczeń, pobudzając świeże pomysły i przyczyniając się do zwiększenia innowacyjności.

Platforma PARALLEL została zaprojektowana przez portugalską organizację Procur.arte i jest współfinansowana przez Unię Europejską z programu Kreatywna Europa.

Jej celami są:

Platforma realizuje te cele poprzez warsztaty z doświadczonymi twórcami oraz w późniejszym etapie mentoring dla artystów i kuratorów, a także rezydencje w partnerskich instytucjach. Ich efektem jest produkcja wystaw na festiwalach i w galeriach lub specjalne numery magazynów fotograficznych. Podczas trwającego rok cyklu artyści, kuratorzy oraz reprezentanci instytucji spotykają się na kilkukrotnie. Najważniejszym z takim spotkań jest Intersection, podczas którego swoje prace prezentują artyści kończący cykl oraz ci którzy zostali wybrani do kolejnego w ramach otwartego naboru. To tutaj kuratorzy rozpoczynają współpracę z instytucjami, a artyści pracę nad nowym projektem pod okiem tutorów.

Członkowie: