Ciała obce/ Some Bodies

Joshua Tarplin

Opowieści o innym


Kurator: Zohreh Deldadeh
Artyści: Anka Gregorczyk, Elsa Gregersdotter, Joshua Tarplin, Yushi Li, Yuxin Jiang

Granice pomiędzy koncepcjami „ja” i „innego” od zawsze wyznaczano przez pryzmat „ciała” i wyróżniających je cech. Choć „ciało” niesie w sobie ów potencjał różnicowania, może w istocie także łączyć „ja” z „innym”. W zależności od sposobu, w jaki postrzegamy otoczenie, w którym żyjemy, a także ze względu na więzi łączące otoczenie z „ciałem”, dystans – a więc i  bliskość – pomiędzy  „ja” i „innym” może się zmniejszać lub zwiększać. Patrząc z tej perspektywy, możemy zatem uznać, że to, co aktywnie wpływa na postrzeganie hierarchii w relacji człowiek-otoczenie, nie staje się nagle czynnikiem obojętnym w ustalaniu rozróżnienia pomiędzy „ja” a „innym”. Wejście w ów cykl „stawania się innym” opiera się zatem na znajomości „ja” i „innego”. Jako to, co najbliższe „nam”, „ciało” przyjmuje zatem w takich transformacjach rolę „pośrednika, mediatora”.

 

Joshua Tarplin
Waiting for the Smoke to Clear, from “A Stress-Free Point of View” series, 2020

Some Bodies” to zaproszenie do poszukiwania tego, co łączy „ciało” z „innym”, bez względu na to, czy „inny” to część naszego „ ja”, czy też to, co hierarchie socjo-polityczne wskazują jako „inność”.

Koncepcja tej wystawy powstała już dawno temu, jednak ostatnie wydarzenia na świecie, takie jak pandemia czy protesty antyrasistowskie na całym świecie, stanowią nowy kontekst do przemyśleń nad „ja”, „innym” i „ciałem”.

Wystawa jest częścią Parallel European Photo Based Platform. Z powodu pandemii Covid-19 będzie ona udostępniona w formie elektronicznej, wraz z wydarzeniami towarzyszącymi. Katalog wystawy będzie dostępny  podczas Fotofestiwalu. Więcej informacji wkrótce.

PARALLEL to platforma, która zrzesza organizacje europejskie zaangażowane w promowanie wymiany międzykulturowej i mentoringu w celu ustanowienia nowych standardów we współczesnej fotografii. Przez ponad rok kilkudziesięciu artystów i kuratorów pracuje nad wspólna wystawą, prezentowaną w ramach różnych festiwali i w rozmaitych galeriach sztuki. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach programu Kreatywna Europa i koordynowany przez Procur.Arte. W najbliższych latach planowane są kolejne wystawy, wydarzenia oraz programy z udziałem artystów-rezydentów.

Newsletter

Zapisz się do newslettera Fotofestiwalu

Na Fotofestiwal zaprasza Miasto Łódź, Fundacja Edukacji Wizualnej i Łódzkie Centrum Wydarzeń

Organizator

Współorganizatorzy

Centra Festiwalowe

Partner Technologiczny

Główni partnerzy festiwalu

Partner Tłumaczeniowy

Partner Hotelowy

Partnerzy

Wystawy Towarzyszące

Fotofestiwal 2019 Fotofestiwal 2018 Fotofestiwal 2017