Anaïs López Migrant. Uciekający ptak (Migrant)

Anaïs López po raz pierwszy zobaczyła majnę jawajską, niewielkiego ptaka o czarnym upierzeniu, żółtych nogach i bujnym czubie, gdy ten przycupnął tuż za oknem jej pokoju hotelowego w Singapurze w 2012 roku. Artystkę obudził i zaintrygował głośny przenikliwy skrzek. Anaïs dowiedziała się wkrótce, że większość mieszkańców Singapuru pała do majny jawajskiej nienawiścią. Zagłębiła się nieco bardziej w temat, aby opowiedzieć burzliwą historię ptaka, który z Jawy został sprowadzony do Londynu z powodu wyjątkowo melodyjnego śpiewu. Utratę głosu, spowodowaną tęsknotą za domem, majna okupiła kolejnymi relokacjami i serią prześladowań. „Migrant” buduje narrację o kolejach życiowego losu majny, ale jednocześnie dotyczy takich zagadnień jak: relacja człowieka ze zwierzętami, konsekwencje postępującej urbanizacji oraz wysiłki zmierzające do stworzenia społeczeństwa idealnego. Ten wieloaspektowy projekt artystyczny, który może być także odczytany jako metafora ludzkiego stosunku do „obcego”, zabiera widza w niezwykłą podróż, wykorzystując przy tym złożony interdyscyplinarny format obejmujący, poza serią fotografii, efekty dźwiękowe, tekst, pięć filmów wideo, interaktywną aplikację, książkę oraz wykonywany na żywo performance.


Anaïs López – artystka wizualna mieszkająca w Amsterdamie, zajmuje się fotografią i filmem. W 2006 roku ukończyła Royal Art Academy w Hadze oraz dwuletnie studia magisterskie w Art Academy St. Joost w Bredzie. Anaïs pracuje dla magazynów jako freelancerka. Prace Lopez często dotykają problematyki życia w mieście. Fascynują ją sposoby na odnalezienie (lub wytworzenie) własnego miejsca w metropolii. Stawia głównie pytania o budulec tkanki miejskiej: czy miasto definiują jego mieszkańcy, czy jest może na odwrót? Używa aparatu jako narzędzia, które pozwala spojrzeć na relacje ludzi i miasta z mikro- i makroperspektywy. Stara się nasycić obraz miasta osobistą historią i zbudować pomost między przestrzenią publiczną i prywatną. Poza tematyką związaną z krajobrazem miejskim, jej projekty artystyczne traktują również o zachowaniu w obliczu „Innego”.

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera Fotofestiwalu

Na Fotofestiwal zaprasza Miasto Łódź, Fundacja Edukacji Wizualnej i Łódzkie Centrum Wydarzeń

Organizator

Współorganizatorzy

Centra festiwalowe

Partner technologiczny

Główni partnerzy festiwalu

Patronat medialny

Fotofestiwal 2018 Fotofestiwal 2017 Fotofestiwal 2016