Robert Zhao Renhui, Christmas Island, Naturally

Robert Zhao Renhui

Przez ostatnie dwa lata Robert Zhao Rhenui obserwował wzmożone zmiany klimatu Wyspy Bożego Narodzenia. Bogata dokumentacja zachodzących procesów łącząca fakty z fikcją zawiera zdjęcia, artykuły naukowe, luźne notatki i kilka próbek, które jasno wytyczają obszar, w którym rozprzestrzeniają się i zanikają określone gatunki flory i fauny, podkreślając napiętą relację między ich integracją i odseparowaniem.

Ekosystem Wyspy Bożego Narodzenia, czyli wierzchołka góry podwodnej pochodzenia wulkanicznego na Oceanie Indyjskim, który Singapur przekazał Australii w 1958 roku, uległ drastycznym przeobrażeniom odkąd osiedli się na jej terenach pierwsi dziewiętnastowieczni mieszkańcy. Wraz z ludzką populacją na wyspę przybyły nieendemiczne, nierzadko inwazyjne, gatunki, które zagrażały tamtejszej dziewiczej przyrodzie oraz zaburzały jej różnorodność biologiczną i naturalny ekosystem, powodując wymarcie wielu organizmów żywych występujących na wyspie. W związku z powyższym rozpoczęto biomonitoring i podjęto działania mające na celu ocenę stopnia zanieczyszczenia środowiska oraz przywrócenie równowagi ekologicznej biosfery. Okazuje się jednak, że droga ku ocaleniu gatunków i odwróceniu skutków ludzkiej interwencji usłana jest trującymi przynętami, śmiertelnymi pułapkami, hodowlą zwierząt w niewoli i celowym wyniszczaniem gatunków.

Przez ostatnie dwa lata artysta obserwował wzmożone zmiany klimatu Wyspy Bożego Narodzenia. Bogata dokumentacja zachodzących procesów łącząca fakty z fikcją zawiera zdjęcia, artykuły naukowe, luźne notatki i kilka próbek, które jasno wytyczają obszar, w którym rozprzestrzeniają się i zanikają określone gatunki flory i fauny, podkreślając napiętą relację między ich integracją i odseparowaniem. Wyniki badań Instytutu Zoologii Krytycznej (the Institute of Critical Zoologists) stanowią punkt wyjścia dla szerszej refleksji nad złożonymi zbiorowiskami ludności, zwierząt i roślin, ich walki o przetrwanie w erze globalizacji czy podatności na zagrożenia.


Członkami
Instytutu Zoologii Krytycznej (Institute of Critical Zoologists [ICZ]) są wykształceni naukowcy, historycy, antropolodzy, pisarze i artyści, którzy za cel stawiają sobie reorganizację utartego sposobu prezentacji i interpretacji wyników badań z dziedziny ekologii oraz historii naturalnej tak, aby dotarły one do szerszej grupy odbiorców spoza hermetycznego środowiska akademickiego. Działalność kolektywu, oparta na zróżnicowanej metodologii (od przyjęcia perspektywy antropologicznej po zastosowanie strategii obrazowania) obejmuje: publikacje artykułów, organizacje konferencji i wystaw, tworzenie instalacji artystycznych, serii zdjęć i performance. Każdy innowacyjny projekt ICZ przybliża społeczeństwu zagadnienia związane z naturalnymi zjawiskami w przyrodzie.

Robert Zhao Renhui – artysta multimedialny i założyciel Instytutu Zoologii Krytycznej (ICZ). W swojej praktyce artystycznej dotyczącej relacji człowiekiem z naturą, kwestionuje przyjęte normy w zakresie klasyfikacji nauk, budując autorską narrację poprzez zawłaszczenie kodów i konwencji fotografii reportażowej. Jego prace prezentowano m.in. na festiwalu Fast Forward w Atenach (2018), Biennale w Dżakarcie (2017), Moskwie (2017) i Sydney (2016) oraz w ramach Discovery Award Les Rencontres de la Photographie w Arles (2015).Otwarcie wystawy: 19:00, 21.06.2018


Miejsce: Art_Inkubator / Budynek C2 / Galeria Fabryki Sztuki / Tymienieckiego 3


Newsletter

Zapisz się do newslettera Fotofestiwalu

Na Fotofestiwal zaprasza Miasto Łódź, Fundacja Edukacji Wizualnej i Łódzkie Centrum Wydarzeń

Organizator

Współorganizatorzy

Centra festiwalowe

Partner technologiczny

Główni partnerzy festiwalu

Oficjalny partner hotelowy

Fotofestiwal 2017 Fotofestiwal 2016 Fotofestiwal 2015