Jan Rogalo, There is no private paradise: The Un-Photographic Landscape

Jan Rogalo

There is no private paradise jest realizacją site-specific, w której fotograficzne obiekty transformują przestrzeń  Przestrzeni Roboczej.

There is no private paradise jest realizacją site-specific, w której fotograficzne obiekty transformują przestrzeń  Przestrzeni Roboczej. Operując niedokończeniem i kategorią nieodpowiedniości zastanawiam się nad tym w jaki sposób fotografia jako medium stojące na granicy obrazu i obiektu może odpowiadać na obecną kondycję estetyki obrazu. Wybieram pracę z najprostszą formą krajobrazu morskiego. Na fotografiach przestawiam powtarzający się na przestrzeni czasu kadr składający się z dwóch odcieni błękitu przedzielonych przez środek horyzontem. Nieustannie go przetwarzam poszukując odpowiedzi na to czy sam obraz ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie.Otwarcie wystawy: wernisaż 28.06, g. 18:00


Miejsce: Przestrzeń Robocza


Godziny otwarcia: 29.06-01.07 w g. 12-18


Newsletter

Zapisz się do newslettera Fotofestiwalu

Na Fotofestiwal zaprasza Miasto Łódź, Fundacja Edukacji Wizualnej i Łódzkie Centrum Wydarzeń

Organizator

Współorganizatorzy

Centra festiwalowe

Partner technologiczny

Główni partnerzy festiwalu

Oficjalny partner hotelowy

Fotofestiwal 2017 Fotofestiwal 2016 Fotofestiwal 2015