Vincen Beeckman

Od 2002 roku kurator Recyclart Art Center w Brukseli, alternatywnej przestrzeni prezentacji sztuki znajdującej się na terenie dawnego dworca kolejowego. Organizując liczne dyskusje i wystawy, stosuje autorskie techniki wystawiennicze, które najpełniej odzwierciedlają charakter danego projektu. Często współpracuje z artystami spoza głównego nurtu sztuki.

Interesuje go fotografia konceptualna, reportażowa i dokumentalna.

Znajomość języków obcych: francuski, flamandzki, angielski

Newsletter

Zapisz się do newslettera Fotofestiwalu

Na Fotofestiwal zaprasza Miasto Łódź, Fundacja Edukacji Wizualnej i Łódzkie Centrum Wydarzeń

Organizator

Współorganizatorzy

Centra festiwalowe

Partner technologiczny

Główni partnerzy festiwalu

Oficjalny partner hotelowy

Fotofestiwal 2017 Fotofestiwal 2016 Fotofestiwal 2015