Diana Lelonek Instytut dla rzeczy żywych

Diana Lelonek

Instytut dla rzeczy żywych
Center For Living Things 

The Center for the Living Things to instytucja badawcza założona w 2016 roku przez artystkę, w celu badania, gromadzenia i popularyzacji wiedzy na temat nowych, humanoidalnych form, które przybiera natura. Wszystkie ekspozycje zebrane w Instytucie składają się z wyrzuconych przedmiotów, wykorzystanych i bezużytecznych już towarów – odpadów ludzkiej nadprodukcji, które stały się środowiskiem życia dla wielu żyjących organizmów. Pochodzą one z nielegalnych wysypisk śmieci, gdzie porzucone przez ludzi odpady mieszają się z tkanką roślinną. Owe hybrydy są trudne do sklasyfikowania, gdyż należą zarówno do świata ożywionego, jak i nieożywionego.

Center for Living Things ma na celu opisanie mechanizmów zachodzących w sferze odrzucenia i bezużyteczności; w niej bowiem produkty przestają być narzędziami wykorzystywanymi przez człowieka. Produkty te biorą udział w niemal wszystkich procesach zachodzących w biosferze, stąd ciężko oddzielić procesy ekonomiczne i społeczne od tak zwanych procesów naturalnych. Z drugiej strony, Instytut skupia się na obserwacji mchu i roślin występujących na wystawianych obiektach. Organizmy te nie znają pojęcia „bezużyteczny”, więc wytwarzają dla siebie proste, acz kompletne środowisko. Działa ono na zasadzie symbiotycznej wymiany, w przeciwieństwie do kapitalizmu – następstwa postępu. Center for the Living Things szczególnie skupia się na powyższych procesach, dokładnie je badając i porównując z procesami będącymi wynikiem działania człowieka i z kapitalistyczną nadprodukcją, poszukując cech wspólnych i ewentualnych alternatyw. Stała ekspozycja kolekcji Instytutu znajduje się w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu (www.obuam.robia.pl). Instytut organizuje także ekspozycje czasowe i prezentacje, a kolekcja wciąż się rozrasta.

Diana Lelonek bada związki pomiędzy ludźmi i innymi gatunkami zamieszkującymi Ziemię. Jej projekty są krytyczną odpowiedzią na zachodzące procesy nadprodukcji i niekontrolowanego rozrostu. Swoje przekonania wyraża za pomocą fotografii, żywej tkanki i znalezionych przedmiotów, a ponieważ jej prace łączą w sobie różne dyscypliny, często balansują na granicy nauki i sztuki.

Lelonek ukończyła studia w katedrze fotografii na Wydziale Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w Polsce. Obecnie jest na studiach doktoranckich i jest asystentką w Pracowni Fotografii Multimedialnej. Lelonek wygrała kilka międzynarodowych konkursów, w tym m.in.: Show Off podczas Miesiąca Fotografii w Krakowie 2014; ReGeneration w Musée de l’Elysée w Lozannie 2015; wyróżnienie honorowe na festiwalu WRO Art Media Biennale 2017. Swoje prace wystawiała między innymi w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (2015); Narodowym Muzeum Sztuki i Kultury Mystetskyi Arsenal w Kijowie (2017); Quad Gallery w Derby (2016); Musée de l’Elysée w Lozannie (2015); Narodowym Centrum Sztuki w Meksyku (2016). 

 

Newsletter

Zapisz się do newslettera Fotofestiwalu

Na Fotofestiwal zaprasza Miasto Łódź, Fundacja Edukacji Wizualnej i Łódzkie Centrum Wydarzeń

Organizator

Współorganizatorzy

Centra festiwalowe

Partner technologiczny

Główni partnerzy festiwalu

Oficjalny partner hotelowy

Fotofestiwal 2017 Fotofestiwal 2016 Fotofestiwal 2015