Dominika Truszczyńska (Polska)

Mgnienia nieskończoności

Najchętniej opowiadałabym o Absolucie. O wieczności i nieskończoności. Żyję jednak tu i teraz, w czasie i przestrzeni, co może się wydawać ograniczające.

Sztuka to jedna z technik pozwalająca transcendować wszelkie ograniczenia, to doskonale, uniwersalne narzędzie komunikacji. Komunikacja zaś to słaba strona ludzkości. Podstawą udanej komunikacji jest zdefiniowanie używanych pojęć. Dlatego – o czymkolwiek chcę powiedzieć – wracam do założeń.
Uśmiecham się nad monumentalnymi, zdawało by się podstawami bytu i istnienia.
Zawsze odwzajemniają uśmiech.

Dominika Truszczyńska

<<< wróć