Polska

Kurator: Tomasz Ferenc
Katedra Socjologii Sztuki, Uniwersytet Łódzki

Tomasz Ferenc (1973), członek Fundacji Edukacji Wizualnej w Łodzi. Pracuje na Uniwersytecie Łódzkim jako nauczyciel akademicki oraz badacz (Katedra Socjologii Sztuki). Jego praca doktorska poświęcona była społecznym aspektom użytkowania oraz rozumienia fotografii. Zajmuje się głównie socjologią fotografii oraz antropologią wizualną, interesuje się również możliwościami wykorzystania jej w procesie badawczym.

Jest autorem i współredaktorem pięciu książek poświęconych różnym aspektom tego medium (dwie z nich ukażą się w tym roku). Współpracuje z magazynami fotograficznymi w Polsce, publikuje artykuły o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Obecnie zaangażowany jest o wiele bardziej w fotografię od strony praktycznej niż teoretycznej - wraz z innymi fotografami pracuje nad projektem dotyczącym opresywnych aspektów architektury.

POKAZY SLAJDÓW:
9 maja - sobota
21:00 – Klub Jazzga, Piotrkowska 17 (podwórze), Łódź

Artyści i projekty:
Anita Andrzejewska - Nur-e dżan
Konrad Grajner - 44 War-schau
Magdalena Kmiecik - Przestrzeń pomiędzy
Michał Przeździk - Martwa natura
Dominika Truszczyńska - Mgnienia nieskończoności

<<< wróć