Fotofestiwal 2021 dobiegł końca. Zapraszamy za rok! Fotofestiwal 2021 dobiegł końca. Zapraszamy za rok! Fotofestiwal 2021 dobiegł końca. Zapraszamy za rok! Fotofestiwal 2021 dobiegł końca. Zapraszamy za rok! Fotofestiwal 2021 dobiegł końca. Zapraszamy za rok! Fotofestiwal 2021 dobiegł końca. Zapraszamy za rok! Fotofestiwal 2021 dobiegł końca. Zapraszamy za rok!

Platforma PARALLEL

PARALLEL to platforma, która zrzesza organizacje europejskie zaangażowane w promowanie wymiany międzykulturowej i mentoringu w celu ustanowienia nowych standardów we współczesnej fotografii.

Jej członkami są muzea, galerie, ośrodki kultury, festiwale, szkoły artystyczne i wydawcy – osiemnaście najbardziej tętniących życiem europejskich ośrodków kulturalnych z szesnastu różnych krajów, które uczestniczą w wyborze i przyjmowaniu nowych artystów i kuratorów, organizowaniu wystaw i promowaniu artystycznego networkingu. Duży i zróżnicowany charakter tej sieci zapewnia szeroki zasięg geograficzny i sprzyja wymianie doświadczeń, pobudzając świeże pomysły i przyczyniając się do zwiększenia innowacyjności.

Platforma PARALLEL została zaprojektowana przez portugalską organizację Procur.arte i jest współfinansowana przez Unię Europejską z programu Kreatywna Europa.

Jej celami są:

Platforma realizuje te cele poprzez warsztaty z doświadczonymi twórcami oraz w późniejszym etapie mentoring dla artystów i kuratorów, a także rezydencje w partnerskich instytucjach. Ich efektem jest produkcja wystaw na festiwalach i w galeriach lub specjalne numery magazynów fotograficznych. Podczas trwającego rok cyklu artyści, kuratorzy oraz reprezentanci instytucji spotykają się na kilkukrotnie. Najważniejszym z takim spotkań jest Intersection, podczas którego swoje prace prezentują artyści kończący cykl oraz ci którzy zostali wybrani do kolejnego w ramach otwartego naboru. To tutaj kuratorzy rozpoczynają współpracę z instytucjami, a artyści pracę nad nowym projektem pod okiem tutorów.

Członkowie:

ZAPISZ SIĘ