Viviane Sassen

Flamboya
www.vivianesassen.com

Projekt to wybór najnowszych zdjęć Viviane Sassen, które powstały podczas podróży po Afryce. Fotografie te stanowią w pewnym sensie próbę powrotu do spędzonych w Afryce dziecięcych lat artystki. Z drugiej strony, stawiają one podstawowe pytania o istotę obrazu, towarzyszące nam uprzedzenia oraz ograniczenia medium fotograficznego. Wiele z portretów, które Sassen zrobiła w Zambii, Kenii oraz Tanzanii, powstało dzięki intuicyjnej współpracy z fotografowanymi osobami. Zdjęcia te wyróżniają się niezwykłą kolorystyką i charakterystycznym sposobem wykorzystania cienia. Towarzyszy im aura lekkiego surrealizmu, co mocno kontrastuje z dominującymi na Zachodzie stereotypami o Afryce i jej mieszkańcach.