Herwig Turk (Austria)

Przyrządy

Osiemnaście fotografii, sześć urządzeń laboratoryjnych i jeden fotograf, który wyjmuje je z kontekstu laboratorium, a następnie prezentuje je w izolacji, pozbawione swoich dotychczasowych funkcji. Szczegóły wystroju laboratorium, jego stoły, lśniące, białe płytki, ciemnoszare tynki skąpane w artystycznie zaaranżowanym świetle, tworzą przestrzeń, w której mikroskop, pipeta i źródło zimnego światła na dwuramiennym panelu stają się aktorami podległymi wizji autora oraz inscenizacji sztuki. (…)

Kształty urządzeń, obce laikowi, mają dużą siłę wizualną z racji sposobu, w jaki są przedstawiane. W pewnym sensie przypominają rzeźby. Wybrane instrumenty to niemi świadkowie bardzo dynamicznej gałęzi nauki, gdzie dzisiejsze pomoce i przybory jutro staną się przeżytkiem, zastąpionym przez swoje unowocześnione wersje. Skoncentrowanie się na wyposażeniu laboratoryjnym, na które normalnie nie zwracamy większej uwagi, pozwala artyście prześledzić drogę od codziennego korzystania ze sprzętu do wyciągnięcia naukowych wniosków. Herwig Turk skupia się tutaj na materialnych i teoretycznych aspektach obserwacji, pomiarów i przeprowadzania doświadczeń, a także na związku pomiędzy wiedzą doświadczalną a aktorami biorącymi udział w tym eksperymencie.

Ingeborg Reichle (2008)

<<< wróć