David Farrell (Irlandia)

Lugo – ani blisko, ani daleko

Zdjęcia są owocem projektu artystycznego realizowanego na zaproszenie włoskiej gminy Lugo di Vinzenza w styczniu 2007 r., którego kuratorem był Luca Nostri. Cykl powstał podczas dwunastu dni intensywnego fotografowania i poznawania lokalnego krajobrazu. To bardzo cicha praca, korzystająca ze współczesnych możliwości fotografii cyfrowej, które udało mi się zgłębić w trakcie obecnej pracy – “W poszukiwaniu wspaniałości i innych historii” (In Search of the Sublime and Other Stories). Nasz główny bohater, fotograf, jest tu ukazany jako świadek zupełnie pustych krajobrazów. Jest to właściwie rodzaj rekwiem dla tego, co to znaczy być fotografem, a w szczególności rekwiem dla tej chwili w fotografii, gdy mówimy „adieu” analogowym czasom.

David Farrell

<<< wróć