Simone Donati (Włochy)

Tatarzy Krymscy – powrót do ojczyzny

Tatarzy Krymscy to lud turecki, który zamieszkiwał Półwysep Krymski (obecnie część Ukrainy) przez ponad siedem stuleci. Utworzyli swój własny chanat w latach czterdziestych XV wieku. Do momentu włączenia Krymu do Rosji w roku 1783 stanowili siłę liczącą się w ówczesnej Europie. Tatarska populacja Krymu padła ofiarą prześladowań stalinowskich podczas II wojny światowej. W 1944r. zostali niesprawiedliwie oskarżeni o kolaborację z nazistami, a następnie masowo deportowani do Azji Centralnej i innych obszarów Związku Radzieckiego. Wielu z nich zmarło z powodu chorób i niedożywienia. Chociaż w roku 1967 Sowieci wydali dekret cofający zarzuty wobec Tatarów Krymskich, rząd sowiecki nie powziął żadnych kroków w celu przesiedlenia ludności tatarskiej z powrotem na Krym i wypłacenia odszkodowań za utracone życia i mienie. Krym zamieszkuje dzisiaj ponad 250 000 Tatarów Krymskich. Walczą z licznymi przeciwnościami, zarówno społecznymi, jak i gospodarczymi, próbując odzyskać swoje narodowe i kulturowe prawa i rozpocząć od nowa godne życie.

<<< wróć