Fabio Barile (Włochy)

Pomiędzy

1200 kilometrów linii brzegowej we Włoszech ulega erozji wywołanej przez siłę morskich fal. Celem niniejszego projektu jest udokumentowanie stanu wybrzeża, które zmienia się z dnia na dzień. Proces ten w dużej mierze spowodowany jest nadmierną eksploatacją rzek oraz zabudową wybrzeża. Projekt nosi nazwę “Pomiędzy”, gdyż chciałem skupić się na granicach rzeczy (Morze i Ląd, Dzień i Noc), gdzie nic nie jest jednoznacznie określone, a zarazem wszystko może się tam znaleźć.

Fabio Barile

<<< wróć