PUBLIKACJE

Jak co roku festiwalowym wydarzeniom towarzyszy? b?dzie katalog podsumowuj?cy wszystkie tegoroczne wystawy.Doskona?ym dope?nieniem katalogu i festiwalu, przeznaczonym dla tych wszystkich, którzy chc? wi?cej dowiedzie? si? o hiszpa?skiej fotografii, b?dzie antologia tekstów zatytu?owana ?wiat?o i mrok. Eseje o fotografii hiszpa?skiej. Wydawana tradycyjnie, co roku przy okazji festiwalu, tym razem po?wi?cona jest historii i wspó?czesno?ci, ma?o popularnej w Polsce, fotografii hiszpa?skiej. Znajd? si? w niej prezentacje sylwetek klasyków fotografii hiszpa?skiej oraz teksty b?d?ce wprowadzeniem w zagadnienia i problemy wspó?czesnej fotografii hiszpa?skiej.

Redaktorem antologii jest Tomasz Ferenc a autorami tekstów polscy i hiszpa?scy specjali?ci zajmuj?cy si? fotografi?, min.: Alexandro Castellote, Publio Lopez Mondejar, Joan Fontcuberta, José Muñoz, Francisco Calvo Serraller, Chema Jonesa, Laura Terré, Rosa Olivares, Moritz Neumiller, Sylwia Witkowska, Mariusz Hermanowicz, Marta Eloy Cichocka, Magdalena Garncarek, Magdalena Pusto?a, Ewa Ga??zka, Konrad Chmielecki, Ilona Wi?niewska-Weiss.

Katalog Fotofestiwalu oraz antologia ?wiat?o i mrok. Eseje o fotografii hiszpa?skiej b?d? dost?pne podczas Fotofestiwalu w ?ód? Art Center, przy ul. Tymienieckiego 3.