POKAZY SLAJDÓW

Pokazy slajdów odb?d? si? w klubie festiwalowym Jazzga oraz na rynku Manufaktury. Zostan? zaprezentowane ró?norodne projekty fotografów z wielu krajów opatrzone odpowiedni? muzyk? i komentarzem. W tym roku zapraszamy do obejrzenia zdj?? z bloku dokumentalnego, bloku mody oraz bloku fotografii kreacyjnej. Zapraszamy! Jazzga - 18, 19.05, Manufaktura - 18.05.