PHOTOPOLAND

Oto wyniki przegl?du portofolio PHOTOPOLAND:
1. Nicolas Grospierre
Brazylia, Izrael
2. Szymon Rogi?ski
Hiszpania, Izrael
3. Weronika ?odzi?ska i Andrzej Kramarz
Wielka Brytania
4. Joanna Zastrózna
Rosja
5. Przemys?aw Pokrycki
Stany Zjednoczone
6. Konrad Pusto?a
Meksyk

Gratulujemy!!

Przegl?d portfolio projektu PhotoPoland odb?dzie si? w ?ód? Art Cenetr, w dniach 18-19 maja. Og?oszenie wyników odb?dzie si? 20 maja PHOTOPOLAND to projekt przygotowany wspólnie z Instytutem Mickiewicza który ma na celu promocj? polskiej fotografii za granic? poprzez umo?liwienie mi?dzynarodowemu gronu kuratorów zapoznania si? z pracami najlepszych m?odych polskich fotografików.
Dzi?ki projektowi w roku 2008 powstanie dziesi?? nowych wystaw, które b?d? zaprezentowane w dziesi?ciu galeriach i festiwalach na ca?ym ?wiecie, a nast?pnie b?d? mog?y podró?owa? dalej, promuj?c siebie nawzajem dzi?ki specjalnemu katalogowi.Kuratorzy:
Victoria del Val- Hiszpania
Issa Touma- Syria
Karla Osorio Netto- Brazylia
Wendy Watriss- Stany Zjednoczone
Alejandro Castellanos- Meksyk
Irina Chmyreva- Rosja
Lambros Papanikolatos- Grecja
Naomi Aviv- Izrael
Stefanie Brown- Wielka Brytania