NAGRODY FOTOFESTIWALU

Po raz kolejny jury przyzna Nagrody Fotofestiwalu: Grand Prix Fotofestiwal 2006 - najlepsza wystawa z Programu Otwartego, Nikon Award – M?ody Talent oraz Nagroda Specjalna za ca?o?? dorobku artystycznego. Nagrody otrzyma równie? Najlepszy Student Fabryki Fotografii oraz zwyci?zcy konkursu "Migracje"