KONTAKT

FUNDACJA EDUKACJI WIZUALNEJ
Tymienieckiego 3
90-365 ?ód?
tel/fax + 48 42 684 20 95
www.few.pl

Dyrektor Artystyczny Krzysztof Candrowicz
Dyrektor Wykonawczy Joanna Studzi?ska
Koordynator Wystaw ?ukasz Twardowski
Przegl?d Szkó? Patio Centrum Sztuki WSHE
Przegl?d Portfolio Marta Szyma?ska
Warsztaty i wyk?ady Maja Kudli?ska
Wyk?ady i spotkania Tomasz Ferenc
PhotoPoland Ma?gorzata ?mijska
Aukcja Dorota St?pniak
Filmy Ma?gorzata ?mijska
Wolontariat Marek Lewoc i Ola Wodzy?ska
Pokazy slajdów Joanna Kobierzycka
Program Ambasador Ola Wodzy?ska
Koordynator Wystaw Towarzysz?cych Ma?gorzata ?mijska
Koordynator Centrów Festiwalowych Ma?gorzata Gontarska
Wydawnictwa Marta Szyma?ska
Koordynator Wystaw ?ukasz Twardowski
Koordynator Techniczny Maciej Kobalczyk
Projekty graficzne Hakobo
Promocja Aleksandra Kietla i ?ukasz Zbieranowski
Dietetyk reprezentacji fotofestiwalowej Micha? Piernikowski
Trener ds. napojów Maciej Trzebe?ski
Sekretarka Rozrabiarka Kinga Nowakowska

Je?li masz jakie? pytania lub w?tpliwo?ci napisz do nas:
info@fotofestiwal.com