KONKURSY

KONKURS "MIGRACJE"

KONKURS FOTOGRAFICZNY – „Migracje” to kolejna edycja corocznego konkursu skierowanego do profesjonalistów i amatorów, dzięki któremu wyłoniona zostanie wystawa włączona do programu Fotofestiwalu w 2008 r. Prace należy nadsyłać do 30.04.2007. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody:
- w kategorii 'cykl' za zajęcia pierwszego miejsca wystawa fotograficzna autora na siódmym Międzynarodowym Festiwalu Fotografii oraz wyróżnienia.
-w kategorii 'pojedyncze zdjęcie' za zajęcie pierwszego miejsca zestaw albumów i katalogów. Zachęcamy do udziału w konkursie.Regulamin Konkursu Fotograficznego pt. "Migracje"


KONKURS "PRZEBOJOWA MANUFAKTURA"

KONKURS FOTOGRAFICZNY - „Przebojowa Manufaktura” to świetna okazja do zabawy dla wszystkich fotografujących. Przebojowe są również kategorie konkursu: „Niech żyje bal w Manufakturze”, „Wszystko się może zdarzyć w Manufakturze”, „Chłopaki nie płaczą w Manufakturze”, „Jestem Kobietą w Manufakturze”, „Siedzę i myślę w Manufakturze”, „Always Look on the Bright Side of Life in Manufaktura” oraz specjalna kategoria dla dzieci do lat 15: „Fantazja w Manufakturze”.

Organizatorzy:Organizatorzy konkursu przewidują nagrody w postaci :
NAGRODA GŁÓWNA ZAKUPY FOTOGRAFICZNE W MANUFAKTURZE -KWOTA 5000PLN
ORAZ ZESTAWY:kamizelek fotograficznych, publikacji fotograficznych ufundowanych przez Fundację Edukacji Wizualnej, prezentów i gadżetów od Fotofestiwalu i Manufaktury.
Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Manufakturze nie później niż do 30.07.2007.
Prace zgłaszać można w dniach 20.04 - 12.05.2007.
Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Regulamin Konkursu Fotograficznego pt. "Przebojowa Manufaktura"