FESTIVAL OF LIGHT

Festival of Light to presti?owe stowarzyszenie kuratorów fotografii i dyrektorów festiwali z ca?ego ?wiata. Co roku spotykaj? si?, aby wyznacza? cele na przysz?y rok. W 2007 roku spotkaj? si? w ?odzi, w ramach Fotofestiwalu uznanego za jeden z najszybciej rozwijaj?cych si? festiwali fotografii.
Festival of Light