DLA PRASY

Rzecznik Prasowy Fotofestiwalu

Aleksandra Kietla
tel.:0-42 684 20 95
kom.:693 86 00 22
o.kietla@fotofestiwal.com

Zapraszamy na konferencj? prasow? 6. Mi?dzynarodowego Festiwalu Fotografii która odb?dzie si? 17 maja o godzinie 11.00 w ?ód? Art Center przy ulicy Tymienieckiego 3

Akredytacja
Aby otrzyma? akredytacj? na Fotofestiwal, prosimy przes?a? zg?oszenie do 15 maja na adres: akredytacja@fotofestiwal.com. W tre?ci maila zatytu?owanego "akredytacja" prosimy poda?: imi? i nazwisko, nazw? redakcji oraz dane kontaktowe.


Materia?y w jako?ci do druku
Aby otrzyma? materia?y w rozdzielczo?ci potrzebnej do druku, prosimy o kontakt
Aleksandra Kietla


Pliki do ściągnięcia:

1. Pe?ny program Fotofestiwalu - wersja Word

2. Informacja prasowa o wystawie Programu G?ównego "All Inclusive. Wspó?czesna Fotografia Hiszpa?ska - po polsku

3. Informacja prasowa o wystawie Programu G?ównego "All Inclusive. Wspó?czesna Fotografia Hiszpa?ska - po angielsku

4. aukcja_fotografii_info

5. przeglad_portfolio_info

6. J.de la Cruz Megias-program g?ówny "All Inclusive. Nowa Wspó?czesna Fotografia Hiszpa?ska"

7. J.Villapalana-program g?ówny "All Inclusive. Wspó?czesna Fotografia Hiszpa?ska"

8. Oiko_Petersen__Guys-program otwarty

9. Annabel_Elgar__Balagan