AUKCJA


Tegoroczna Aukcja, by?a niepowtarzaln? szans? na zakup fotografii kolekcjonerskiej w atrakcyjnej cenie.
G?ównym Organizatorem aukcji jest Fundacja Edukacji Wizualnej, organizator i pomys?odawca Fotofestiwalu.
Aukcja ma za zadanie promocje m?odych fotografików jak i uznanych twórców fotografii.
Wystawionych b?dzie oko?o 50 prac, ceny wywo?awcze zaczn? si? od 100z?.
Cz??ciowy dochód z aukcji przeznaczony b?dzie na pomoc dzieciom ze szpitala onkologicznego oraz na akcj? Ja? i Ma?gosia W tym roku aukcji towarzyszy?o wydanie katalogu, a tak?e sprzeda? prowadzona telefonicznie przez portal Artinfo.


Aukcja odby?a si? 19 maja, o godz. 16.00
w salonie AlmiDecor w ManufakturzeJe?li jeste? zainteresowany wzi?ciem udzia?u w kolejnych edycjach, napisz:
Dorota St?pniak
d.stepniak@lodzartcenter.com

Cykl "Senne"
Agnieszka Furtak

fotografia czarno - bia?a, zdj?cie wykonane technik? specjaln?-w?asn?, papier barytowy, format papieru 15x20cm, format zdj?cia (obrazka) 9x13cm, format passe-partout 19x28, sygnowane przez autora, seria 1/10 cena wywo?awcza: 100PLN


Cykl "Senne"
Agnieszka Furtak

fotografia czarno - bia?a, zdj?cie wykonane technik? specjaln?-w?asn?, papier barytowy, format papieru 15x20cm,format zdj?cia (obrazka) 9x13cm, format passe-partout 19x28 i ram?, sygnowane przez autora, seria 1/10 cena wywo?awcza: 100PLN


'Sycylia 1' 2005Aneta Solak
fotografia barwna, odbitka w bia?ym pass-partout, drewniana rama 30x30cm, limit 1/3, sygnowana przez autora, SPRZEDANE


'Sycylia 2' 2005 Aneta Solak
fotografia barwna, odbitka w bia?ym pass-partout, drewniana rama 30x30cm3, limit 1/3, sygnowana przez autora, SPRZEDANE


'Ola' 2006 Aneta Solak
fotografia czarno - bia?a, odbitka na papierze barytowym, w kremowym passe-partout, rama drewniana 40x40cm, wielko?? odbitki 26x26 cm, sygnowana przez autora, limit 1/3, cena wywo?awcza 200PLN


"Ma?gorzata" 2006 Aneta Solak
fotografia czarno - bia?a, odbitka na papierze barytowym w kremowym passe-partout, rama drewniana 40x40cm, wielko?? odbitki 26x26 cm, sygnowane przez autora, limit 1/3, cena wywo?awcza 200 PLN


z cyklu Supermarket, Bartosz Zdziarski
fotografia barwna, format odbitki 70-46cm, papier Kodak, rama 90x66 cm, SPRZEDANE


z cyklu Supermarket, Bartosz Zdziarski
fotografia barwna, format odbitki 70-46cm, papier Kodak, rama 90x66 cm, SPRZEDANE


bez tytu?u, Jakub ?wietlik
fotografia barwna, wydruk cyfrowy na piance format 37,5x50cm, oprawione w passe-partout 50,5x63cm, rama, sygnowane przez autora cena wywo?awcza 200PLN


bez tytu?u, Jakub ?wietlik
fotografia barwna, wydruk cyfrowy na piance format 37,5x50cm, oprawione w passe-partout 50,5x63cm, rama, sygnowana przez autora cena wywo?awcza 200PLN


"***"
Grzegorz Piekarski

fotografia barwna, format 50cmx70cm, seria 1/5, sygnowana przez autora SPRZEDANE


"***"
Grzegorz Piekarski

fotografia barwna, odbitka 50cmx70cm, oprawiona w passe partout i rame, seria 1/5, sygnowana przez autora SPRZEDANE


"***"
Grzegorz Piekarski

fotografia barwna, format 50cmx70cm, oprawiona w passe partout i rame, seria 1/5, sygnowana przez autora cena wywo?awcza:150PLN


z cyklu : "...zbli?enia ",Malgorzata Skoczylas
fotografia czarno - bia?a, format 30x30 cm, fot.cyfrowa, papier matowy, pass-partout 40x40 cm, limit 3/10, SPRZEDANE


z cyklu : "...horyzonty " Ma?gorzata Skoczylas
fotografia barwna, format 30x40cm, papier matowy, pass-partout 45x55 cm i rame, limit 2/7, sygnowane przez autora SPRZEDANE


"Znak (#1)"Marcin Filipowicz
fotografia barwna, 50x70 skan z negatywu srednioformatowego, wydruk atramentowy na papierze Symbio Photo Super Silk 240g/m.kw.,numer 2/5 - SPRZEDANE


Czerwona sukienka Marcin Filipowicz
SPRZEDANE


"Basen" Marcin FILIPOWICZ
SPRZEDANE


"Targowisko #5" Micha? Grocholski
fotografia czarno - bia?a, papier matowy kodak endura, oprawione w czarne 5cmpasse i drewniana rame. Format zdjecia 20x20cm, podpis autorski, nr seryjny 2/50 80PLN


"Pierwsza lekcja" Micha? Grocholski
fotografia czarno - bia?a, papier matowy kodak endura, oprawione w czarne 5cm pass-partout i drewniana rame. Format zdjecia 20x30cm, podpis autorski, nr seryjny 2/50 SPRZEDANE


"kosz z kwiatami" Marta Zas?pa
fotogragia barwna, odbitka kolorowa na papierze, format odbitki 30/30 cm., w bia?ym pass-partout 40/50 cm., rama, sygnowana przez autora, limit 1/5, SPRZEDANE


"krasnal" Marta Zas?pa
fotografia barwna, odbitka na papierze, format odbitki 30/30 cm., w bia?ym pass-partout 40/50 cm., rama, sygnowana przez autora, limit 1/5, cena wywo?awcza 150 PLN .


"merc" Marta Zas?pa
fotografia barwna, odbitka na papierze, format odbitki 30/30 cm., w bia?ym pass-partout 40/50 cm., rama, sygnowana przez autora, limit 1/5, SPRZEDANE


"***"
Mariusz Kucharczyk

fotografia barwna, format 20x30 cm, oprawione w passe partout i rame cena wyw?awcza: 100PLN


Cykl "W lesie"
Wojtek Tkaczy?ski

fotografia czarno - bia?a, format:15x21cm, zrobione s? na papierze 18x24cm, oprawione w fomacie 30x40cm. srebrowe odbitki na barycie [wg standardów archiwalnych] SPRZEDANE


Cykl "W lesie"
Wojtek Tkaczy?ski

fotografia czarno - bia?a, format:15x21cm, zrobione s? na papierze 18x24cm, oprawione w fomacie 30x40cm. srebrowe odbitki na barycie [wg standardów archiwalnych]SPRZEDANE


"Tchórzliwy lew" Ewa Trzewikowska
fotografia barwna otworkowa (camera obscura), zdjecia wykonane sa na papierze jedwabistym, oprawione w srebrne ramy, format 70x70 cm. SPRZEDANE


"Dorotka ratuje stracha na wróble" Ewa Trzewikowska
fotografia barwna otworkowa (camera obscura), zdjecia wykonane sa na papierze jedwabistym, oprawione w srebrne ramy, format 70x70 cm.SPRZEDANE


"Tr?ba powietrzna" Ewa Trzeikowska
fotografia barwna otworkowa (camera obscura), zdjecia wykonane sa na papierze jedwabistym, oprawione w srebrne ramy, format 70x70 cm. SPRZEDANE


bez tytu?u, Przemys?aw Dzienis
fotografia czarno - bia?a, rama 25x25 cm, format zdjecia 9x13 na papierze barytowym 20x25. passe partout 30x30, SPRZEDANE


bez tytulu Przemys?aw Dzienis
fotografia czarno - bia?a, rama 21x30cm, format zdjecia 9x13 na papierze barytowym 20x25. passe partout 20x30 SPRZEDANE


bez tytu?u Przemys?aw Dzienis
fotografia czarno - bia?a, rama 21x30cm, format zdjecia 15x21 na papierze barytowym 20x25. passe partout 30x40, cena wywo?awcza 100z?


z cyklu "Edynburg" Tomasz Grzeszczak
fotografia czarno - bia?a, papier barytowy, format 24x30 cm, oprawione w bia?e pass-partout i czarna rama, seria 5/10, SPRZEDANE


z cyklu "Edynburg" Tomasz Grzeszczak
fotografia czarno - bia?a, papier barytowy, format 24x30 cm, oprawione w bia?e pass-partout i czarna rama, seria 5/10,SPRZEDANE


z cyklu "Bruksela"
Tomasz Grzeszczak

fotografia czarno - bia?a, papier barytowy, format 24x24 cm, oprawione w bia?e pass-partout, czarna rame seria 4/10,
SPRZEDANE


"Pawe?"
Piotr Walski

fotografia czarno - bia?a, wydruk cyfrowy 40x40 cm, oprawione w czarne passe-partout (4 cm), prace sygnowane nazwiskiem autora SPRZEDANE


"Micha?"
Piotr Walski

fotografia czarno - bia?a, wydruk cyfrowy 40x40 cm, oprawione w czarne passe-partout (4 cm), prace sygnowane nazwiskiem autora, SPRZEDANE


"Pussy Cat"
Piotr Walski

fotografia czarno - bia?a, wydruk cyfrowy 40x40 cm, oprawione w czarne passe-partout (4 cm), prace sygnowane nazwiskiem autora SPRZEDANE


"bez tytu?u"
Piotr Rosi?ski

fotografia barwna, zdj?cia 20x20 ...passepartout 30x30 ..seria 2/30 ..sygnowane..SPRZEDANE


"bez tytu?u"
Piotr Rosi?ski

fotografia barwna, zdj?cie 20x30 ..passepartout 30x40 ....seria 3/30 ...sygnowane.. SPRZEDANE


"bez tytu?u"
Piotr Rosi?ski

fotografia barwna, zdj?cia 20x20 ...passepartout 30x30, rame ..seria 2/30 ..sygnowane.. SPRZEDANE


Aukcja przy wspó?pracy z Luksfer? www.luksfera.pl

Luksfera jest galeri? prezentuj?c?, promuj?c? i sprzedaj?c? artystyczn? fotografi?. Wspó?pracuje z znanymi polskimi fotografami. Luksfera dzia?a od ponad trzech lat. Jest pierwsz? w Warszawie galeri? zajmuj?c? si? sprzeda?? fotografii kolekcjonerskiej.anita andrzejewska
powiekszenia barytowe, 50x60 cm w ramie z passsepartout, edycja 20 egzemplarzy, cena wywo?awcza 1100 zl
10% na cele charytatywne


anita andrzejewska
powiekszenia barytowe, 50x60 cm w ramie z passsepartout, edycja 20 egzemplarzy, cena wywo?awcza 1100 zl
10% na cele charytatywne


Izabela Jaroszewska
.


Izabela Jaroszewska
.


Marian Schmidt
powi?kszenie autorskie na papierze barytowym, format 30x40 cm, oprawa 50x65 cm z passepartout w ramce, sygnowane i numerowane, edycja 26 egz., cena wywo?awcza 2600 PLN
20% cele charytatywne


Marian Schmidt
powi?kszenie autorskie na papierze barytowym, format 40x50 cm, oprawa 50x65 cm z passepartout w ramce, sygnowane i numerowane, edycja 26 egz, cena wywo?awcza 2600 z?
20% cele charytatywne


Wojtek Wieteska
odbitki bromowo-srebrowe, 50x60 cm, z passepartout w czarnej ramie, edycja 30 egz., cena wywolawcza 2500 PLN


Wojtek Wieteska
odbitki bromowo-srebrowe, 50x60 cm, z passepartout w czarnej ramie, edycja 30 egz., cena wywolawcza 2500 PLN


"Wiede? #1"tomasz tomaszewski
Zdj?cie czarno-bia?e, format: 35x50 cm, wydruk na papierze archiwalnym Hanemuhle Photo Rag, przy u?yciu tuszy pigmentowych. Odbitka numerowana, oraz sygnowanaSPRZEDANE


"Stocznia" Tomasz Tomaszewski
Zdj?cie kolorowe, format 35x50 cm, wydruk na papierze archiwalnym Hanemuhle Photo Rag, przy u?yciu tuszy pigmentowych. Odbitka numerowana oraz, sygnowana. Cena 2000 Pln.