AKTUALNOŚCI

Program Otwarty – Wystawa Konkursowa
Wybrano ju? wystawy, które b?d? walczy? w maju 2008 o Grand Prix Fotofestiwalu. Wszystkim autorom prac dzi?kujemy za zg?oszenia a wyselekcjonowanym fotografom gratulujemy! Lista zwyci?zców...
wiďż˝cej »


ATAK ?ASKOTEK - Backlight 2008 - zaproszenie dla artystów i kuratorów
wiďż˝cej »


Fotofestiwal nominowany do nagrody Arts and Business Awards w kategorii WYDARZENIE ROKU
wiďż˝cej »


Szósty Mi?dzynarodowy Festiwal Fotografii w ?odzi 17-27 maja 2007 W Programie G?ównym: Hiszpa?ska fotografia wspó?czesna, wystawa "All Inclusive.Wspó?czesna Fotografia Hiszpa?ska".


wiďż˝cej »


Statuetki Fotofestiwalu rozdane!
Grand Prix Fotofestiwalu - Arja Hyytiainen
wiďż˝cej »